Κοινή Υπουργική Απόφαση 61818/2004 – ΦΕΚ Β-1093/13-12-2004

στις

Καθορισμός ειδικότερων όρων, υπό τους οποίους επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημίσεων σε κατάλληλα διαμορφωμένους δημοτικούς χώρους και σε στάσεις αναμονής επιβατών, κατά τις διατάξεις του Ν.3052/2002.
ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3057/2002 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ239/Α/10.10.2002).
2.Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2946/2001 «Υπαίθρια διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 224/Α/8.10.2001).
3.Την υπ’ αριθμ. 52138/25.11.2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάπτυξης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Πολιτισμού «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων, για την προβολή υπαίθριας εμπορικής διαφήμισης, κατά τις διατάξεις του Ν. 2946/2001» (ΦΕΚ1788/Β/2.12.2003).
4.Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.(ΦΕΚ527/Β/ 24.3.2004).
Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1.Υπαίθριες διαφημίσεις κατά την έννοια της παρ. 4 α του άρθρου 83 του Ν. 3057/2002, σε κατάλληλα διαμορφωμένους δημοτικούς χώρους, σε στάσεις αναμονής επιβατών κάθε είδους μέσων μαζικής μεταφοράς και σε περίπτερα, τοποθετούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 2946/2001 καθώς και στην υπ’ αριθμ. 52138/2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Πολιτισμού.
2.Επιτρέπεται η διαφήμιση και στις δύο όψεις του διαφημιστικού πλαισίου που τοποθετείται στα στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών.

Άρθρο 2
Οι διατάξεις του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, έχουν εφαρμογή και στα διαφημιστικά μέσα ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2004

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s