Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ.A42074/3252/2014 – ΦΕΚ 2402/Β/9-9-2014

στις

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων τοποθέτησης εμπορικών διαφημίσεων στα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.Την παράγραφο 4 των άρθρων 89 και 92 του Ν.4070/2012 (Α’ 82) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
2.Την παράγραφο 6 του άρθρου 23 των Π.Δ. 243 και 244/1987 (Α’ 104) όπως ισχύουν.
3.Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2696/1999 (Α’ 57).
4.Τις διατάξεις του Ν.2946/2001 (Α’ 224) «Υπαίθρια διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
5.Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).
6.Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2013 (Α’ 152) με το οποίο τροποποιείται το Π.Δ. 85/2012 (Α’ 141) και ιδρύεται το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και μετονομάζεται το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
7.Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2014 (Α’ 134) διορισμού του ΝικολάουΓεωργίου Δένδια στη θέση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνισμού.
8.Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 329/03072013 (Β’ 1655) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου» κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως ισχύει.
9.Την υπ’ αριθμ. Αοικ. 54829/4034/17092003 (Β’ 1364) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων αναγραφής εμπορικών διαφημίσεων στα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε,Δ.Χ.) αυτοκίνητα».
10.Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1.Επιτρέπεται στο εσωτερικό των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων και σε οποιοδήποτε σημείο που προσφέρεται για το σκοπό αυτόπλην του οπισθίου ανεμοθώρακα και των παραθύρωνκαι σε συμφωνία με τις γενικότερες διατάξεις του Κ.Ο.Κ. περί ασφαλούς οδήγησης, η τοποθέτηση κάθε είδους ηλεκτρονικής συσκευής για την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων για την προώθηση εμπορικών και επαγγελματικών σκοπών ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων.

2.Οι προβαλλόμενες κατά τα ανωτέρω διαφημίσεις απαγορεύεται να περιλαμβάνουν περιεχόμενο που:
α. αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2251/1994 (Α’ 191) «Προστασία των καταναλωτών», όπως ισχύει.
β. προσβάλλει τη δημόσια τάξη και αιδώ και τα χρηστά ήθη σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις λοιπές περί διαφημίσεων γενικά διατάξεων. γ. είναι πολιτικού ή μη καλαίσθητου περιεχομένου.
3.Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσας τιμωρούνται κατά τα οριζόμενα της παραγράφου 6 του άρθρου 23 των Π.Δ. 243 και 244/1987, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Π.Δ. 348/1997 (Α’ 238).

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Αυγούστου 2014

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s