Νέος ενιαίος κώδικας νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων

στις

Με το ν. 3850/2010, ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα, κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο η νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, περιλαμβάνοντας το σύνολο τόσο των αρχών πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων όσο και των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία.

Η κωδικοποίηση, μεταξύ άλλων, προβλέπει κυρίως:

Την δυνατότητα σύστασης επιτροπής ή επιλογής εκπροσώπων εργαζομένων με συμβουλευτικό χαρακτήρα και αρμοδιότητα σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Ορίζεται, επίσης, ο χρόνος απαλλαγής των εργαζομένων αυτών από την εργασία (από 8 έως 25 ώρες ετησίως)  και οι αρμοδιότητές τους.

Την υποχρέωση εκ μέρους της επιχείρησης να απασχολεί τεχνικό ασφαλείας και ιατρό εργασίας. Στην περίπτωση επιχείρησης που απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμενους, η υποχρέωση περιορίζεται στη χρήση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας. Ο ελάχιστος χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού εργασίας καθορίζεται σε 25 ώρες για επιχειρήσεις που απασχολούν έως 20 άτομα, 50 ώρες για επιχειρήσεις που απασχολούν από 21 – 50 άτομα και 75 ώρες για επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 50 άτομα.

Την δυνατότητα επιλογής ανάθεσης των καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας ή/και ιατρού εργασίας  σε εργαζόμενους στην επιχείρηση, σε άτομα εκτός επιχείρησης ή σε «Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ1)». Η διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας ή/και ιατρού εργασίας περιλαμβάνει, για τον εργοδότη, τη γνωστοποίηση των προσόντων τους στην Επιθεώρηση Εργασίας, την υποβολή κατάστασης υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού, τυχόν συμβάσεις πρόσληψης, την υποβολή εγγράφου ανάθεσης καθηκόντων, βεβαίωση άσκησης της ειδικότητας του ιατρού εργασίας και σύμβαση σε περίπτωση συνεργασίας με ΕΞΥΠΠ.

Την κατάταξη των επιχειρήσεων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας για τον καθορισμό των ωρών απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού ασφαλείας, καθώς και του απαιτούμενου επιπέδου γνώσεων του πρώτου.

Ειδικά, στην περίπτωση εμπορικής επιχείρησης που απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμενους, δίνεται η δυνατότητα στον εργοδότη να αναλάβει ο ίδιος τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφαλείας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχος πτυχίου πολυτεχνικής ή πανεπιστημιακής σχολής συναφούς αντικειμένου, πτυχίου ΤΕΙ (ή του πρώην ΚΑΤΕΕ) και έχει επιμορφωθεί σε μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφαλείας, που προβλέπονται για τον συγκεκριμένο κλάδο.

Τις αρμοδιότητες του τεχνικού ασφαλείας, που είναι συμβουλευτικές και εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα της οργανωτικής και παραγωγικής διαδικασίας. Παράλληλα, ο τεχνικός ασφαλείας, διενεργεί ελέγχους ασφάλειας, επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας, ερευνά τα αίτια ατυχημάτων, εποπτεύει ασκήσεις ετοιμότητας και συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε σχετικά θέματα.  Στις ειδικές υποχρεώσεις των εργοδοτών περιλαμβάνεται η γραπτή εκτίμηση κινδύνων, ο καθορισμός των μέτρων προστασίας και του προτεινόμενου ατομικού υλικού προστασίας, η αναγγελία στις αρμόδιες υπηρεσίες τυχόν ατυχημάτων και η τήρηση ειδικού βιβλίου και καταλόγου ατυχημάτων. Επιπλέον, ο εργοδότης οφείλει να ορίζει εργαζομένους, υπευθύνους για την εφαρμογή μέτρων πρώτης βοήθειας, πυρασφάλειας και εκκένωσης χώρου.

Τέλος, προβλέπεται η διεξαγωγή διαρκούς διαλόγου μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων και η συμμετοχή των τελευταίων σε θέματα που έχουν σχέση με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας.

Κατεβάστε τον σχετικό Νόμο 3850/ΦΕΚ 84/02-06-2010

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s