Ο Σύλλογος

Ο Σύλλογος Επαγγελματιών & Επιχειρηματιών Ιστορικού Κέντρου Ερμουπόλεως «Ο ΕΡΜΗΣ» ιδρύθηκε το 2011.

Σκοπός του η διαφύλαξη,μελέτη και προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, ήτοι των πάσης φύσεως επαγγελματιών που δρουν στο Ιστορικό Κέντρο Ερμούπολης, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινού συνόλου.

Μέλη αυτού του συλλόγου είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα – επαγγελματίες που διατηρούν μόνιμη επαγγελματική στέγη εντός των ορίων του Ιστορικού Κέντρου Ερμούπολης

Advertisements